Signos de comunicación visual

Signos de comunicación visual

Signos de comunicación visual bombillo 2

Naufragia