Signos de comunicación visual

Signos de comunicación visual

Signos de comunicación visual

Naufragia